Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

 Pogon za proizvodnju kamena i betona Orlovača

Nalazi se na magistralnoj cesti M 6.1 Livno-Tomislavgrad, 3 kilometra od centra Livna.

Vlastiti proizvodni program nudi kupcima sljedeću paletu proizvoda:

  • frakcije: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32;
  • mješavina;
  • lomljeni kamen;
  • tampon;
  • jalovina;
  • sve vrste betona uz primjenu aditiva po želji naručitelja.

Po želji naručitelja beton isporučujemo na mjesto ugradnje, te isti ugrađujemo sa vlastitom pumpom.

1 5
or Map