Video: Bratislav Kaić

U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, sa investitorom JP Ceste FBiH potpisan je ugovor za izgradnju.

Livnoputovi su nositelj konzorcija JV Livnoputovi d.o.o. Livno, Putovi d.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar za izgradnju trake za spora vozila M-15 Borova Glava i M-16 Trivunova krivina (LOT 1). 

Vrijednost ugovora je 5.638.952, 41 KM (sa PDV-om) sa rokom izvođenja od 12 kalendarskih mjeseci.

Livnoputovi d.o.o.  Livno raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeća radna mjesta:

* Automehaničar teretnih vozila i građevinske mehanizacije - 2 izvršitelja

* Rukovatelj građevinskim strojem (utovarivač/rovokopač) - 1 izvršitelj

Oglas ostaje otvoren do 18.09.2020. godine.

Radovi na rekonstrukciji raskrižja Gorica u kružni tok, ukupne vrijednosti 408962,74 KM se nastavljaju po predviđenoj dinamici.

Pri kraju je dovršetak rubnih elemenata kružnog toka, a sve vozače molimo da prilagode vožnju prema postavljenoj signalizaciji.

 

 

Livnoputovi d.o.o.  Livno raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeća radna mjesta:

* Građevinski radnik - 5 izvršitelja

* Rukovatelj građevinskim strojem i to:

** rukovatelj rovokopača - 2 izvršitelja

** rukovatelj grejdera - 1 izvršitelj

** rukovatelj valjka - 1 izvršitelj