Načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Vukadin i direktor poduzeća Livnoputovi d.o.o. Livno Tomislav Vrdoljak potpisali su u zgradi Općine Tomislavgrad 4.9.2019.godine 2 ugovora o izvođenju radova.

Prvi se odnosi na na sanaciju ceste Mokronoge-Mesihovina, dionica Borčani-Mandino Selo, u dužini od 1450 metara, vrijedan 269.004,76 KM, dok se drugi odnosi na izvođenje radova na asfaltiranju 1870 metara ceste Pasič-Vinica, vrijedan 119.187,90 KM.

Rok za dovršetak oba Ugovora je 120 dana.

U prostorijama Uprave za ceste Hercegbosanske županije, 6.8.2019. je potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova izvanrednog održavanja i sanacije županijskih cesta.

Ukupna vrijednost radova održavanja i sanacije iznosi 1.584.419,85 KM

Direktor Livnoputova Tomislav Vrdoljak je dana 27.06.2019.godine sa gradonačelnikom Grada Livna Lukom Čelanom, potpisao Ugovor o rekonstrukciji Sirarske ulice u Livnu.

Riječ je o prometnici koja se proteže od Avenije Franje Tuđmana u gospodarsku zonu Jug prema Mušića selu.

Ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi 488.907,12 KM. Rok za izvođenje radova je devedeset dana, a radovi podrazumijevaju izgradnju ulice s kompletnom infrastrukturom.

Livnoputovi d.o.o.  Livno raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeće radno mjesto:

* Vozač kamiona - 2 izvršitelja

U prostorijama općine Prozor-Rama je 27.05.2019.godine potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ugovor su potpisali  načelnik općine Jozo Ivančević i Tomislav Vrdoljak direktor Livnoputova.U prostorijama općine Prozor-Rama je 27.05.2019.godine potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ugovor su potpisali  načelnik općine Jozo Ivančević i Tomislav Vrdoljak direktor Livnoputova.
Maksimalna vrijednost radova koji se mogu ugovoriti na temelju ovog Okvirnog sporazuma bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.900.000,00 KM, odnosno s uračunatim PDV-om 3.393.000,00 KM.
Ovim Ugovorom-Okvirnim sporazumom  predviđeno je asfaltiranje i sanacija dionica: Proslap-Kozo, Orašac-Izlaz, Papci-groblje, Šćipe-Kute, u naseljima Sopot, Ometala, Ćališi, dionice gdje se izvode radovi na vodovodu te ostali cestovni pravci.
Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na razdoblje od 1 (jedne) godine od obostranog potpisa ugovora, odnosno do utroška novčanih sredstava predviđenih za predmetne radove.