Načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Vukadin i direktor poduzeća Livnoputovi d.o.o. Livno Tomislav Vrdoljak potpisali su u zgradi Općine Tomislavgrad 4.9.2019.godine 2 ugovora o izvođenju radova.

Prvi se odnosi na na sanaciju ceste Mokronoge-Mesihovina, dionica Borčani-Mandino Selo, u dužini od 1450 metara, vrijedan 269.004,76 KM, dok se drugi odnosi na izvođenje radova na asfaltiranju 1870 metara ceste Pasič-Vinica, vrijedan 119.187,90 KM.

Rok za dovršetak oba Ugovora je 120 dana.