livno koloRadovi na rehabilitaciji magistralne ceste M 6.1. Livno-Kolo se izvode punim intenzitetom.

Preko 70% poslova Livnoputovi, kao dio konzorcija su završili, i do završetka su ostali većinom asfalterski radovi.