nova prometnica1Direktor društva, Ivica Brešić je sa općinskim načelnikom Lukom Čelanom potpisao 03.09.2012.godine Ugovor o izgradnji nove prometnice u Livnu radnog naziva IV. Ulica. Nova prometnica će spajati ulicu Gabrijela Jurkića sa obilaznicom.

Vrijednost Ugovora je 1 263 189,61 KM. Radovi su već počeli, a prva faza iskolčavanja i skidanja humusa je u tijeku.