IV ulicaRadovi na izgradnji IV. Ulice su u tijeku.

Pripremni radovi na skidanju humusa i trasiranju su u završnoj fazi, a trenutno se radi na postavljanju sustava odvodnje oborinskih voda.