strmica2013Livnoputovi rade na sanaciji trupa ceste i potpornog zida na cesti M14.2, dionica Bosansko Grahovo - Strmica, km 9+500.

U sklopu ove sanacije je potrebno: ukloniti uzroke lokalne nestabilnosti terena, unaprijediti prihvaćanje i odvod površinske vode, te vode sa kolovoza, uvesti sistem dreniranja ceste, poboljšati geometrijske karakteristike dijela ceste te potpuno zamijeniti kolničku konstrukciju na ugorženom lokalitetu.

Investitor je JP Ceste FBiH.