strmica2013 2Posao na sanaciiji trupa ceste i izgradnji potpornog zida na magistralnoj cecti M14.2, dionica Bosansko Grahovo - GP Strmica je uspješno dovršen.

Postavljena je zaštitna ograda, kao i mreža na pokosu.

Investitor radova je JP Ceste FBiH.

Sretan put!