U sklopu planiranog investicijskog ciklusa Društva, te obnove strojnog parka kupljen je rovokopač Hyundai 210 NLC 9 sa odgovarajućim hidrauličkim čekićem.

Vrijednost novonabavljene opreme je 270.000,00 KM.