Dana 26.08.2014. godine direktor Uprave za ceste Hercegbosanske županije gosp.Ivica Kuliš, je potpisao 2 okvirna sporazuma sa direktorom Društva Livnoputovi gosp.Ivicom Brešićem.

Prvi sporazum se odnosi na rekonstrukciju županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje (općina Tomislavgrad) okvirne vrijednosti do 2.000.000,00 KM.

Drugi sporazum se odnosi na izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta, a njegova okvirna vrijednost je do 1.500.000,00 KM.