U Tomislavgradu je 22.04.2015.godine potpisan Ugovor o izgradnji kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciji vodovoda u tom gradu vrijedan 3.057.971,17 marka.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i Ladislav Bevanda, u ime konzorcija Hering d.d. Široki Brijeg – Livnoputovi d.o.o. Livno.

Potpisanim ugovorom predviđena je izgradnja glavnog kolektora u dužini od 621 m, te izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u ulicama: Bokovac (580 m), Stari dio grada (713 m), Karaula (946 m), Ulica Mijata Tomića (220 m), Ulica Bana Kulina (375 m), Ulica Bega Kopčića (300 m), Ulica Maka Dizdara (460 m), Ulica Kovačka (270 m), odnosno sveukupno 4 485 metara gradskih ulica obuhvaćenih ovim radovima.

Planirani rok završetka radova je dvanaest mjeseci od datuma početka radova.