Filip Milić, direktor Društva Livnoputovi d.o.o. Livno, i načelnik općine Livno, Luka Čelan su potpisali Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju dijela Ulice kardinala Stepinca, Ulice kraljice Katarine i Ulice Milošnik.

Vrijednost ugovorenih radova je osamdeset devet tisuća i dvjesto sedamdeset konvertibilnih maraka.

Također, prema ugovoru, na području općine Livno u tijeku su i radovi na saniranju lokalnih cesta, održavanju gradskih ulica i lokalnih putova. Uskoro će započeti i obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.