U prostorijama općine Prozor-Rama je 27.05.2019.godine potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ugovor su potpisali  načelnik općine Jozo Ivančević i Tomislav Vrdoljak direktor Livnoputova.U prostorijama općine Prozor-Rama je 27.05.2019.godine potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ugovor su potpisali  načelnik općine Jozo Ivančević i Tomislav Vrdoljak direktor Livnoputova.
Maksimalna vrijednost radova koji se mogu ugovoriti na temelju ovog Okvirnog sporazuma bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.900.000,00 KM, odnosno s uračunatim PDV-om 3.393.000,00 KM.
Ovim Ugovorom-Okvirnim sporazumom  predviđeno je asfaltiranje i sanacija dionica: Proslap-Kozo, Orašac-Izlaz, Papci-groblje, Šćipe-Kute, u naseljima Sopot, Ometala, Ćališi, dionice gdje se izvode radovi na vodovodu te ostali cestovni pravci.
Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na razdoblje od 1 (jedne) godine od obostranog potpisa ugovora, odnosno do utroška novčanih sredstava predviđenih za predmetne radove.