U Travniku je 20.02.2019.godine potpisan Ugovor sa općinskim načelnikom gosp.Admirom Hadžiemrićem.

Radi se o izvođenju radova na sanaciji lokalnih putova na području općine Travnik, LOT III: put Motel Bajra - Tvornica mašina GS - Kasarna Slimena, ukupne vrijednosti 554.494,11 KM, sa uključenim PDV-om.