zima 18 2U Upravi za ceste HBŽ je 22.10.2018.godine potpisan Ugovor o zimskom održavanju županijskih/reginalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2018./2019.godine.

Kao izvođač ovih radova na tenderu, odabrani su Livnoputovi d.o.o. Livno.

Ukupna vrijednost Ugovora je 617.508,45 KM.

Redovno zimsko održavanje cesta će se izvoditi u razdoblju 15.11.2018.-15.03.2019.godine. Radovi zimskog održavanja mogu početi ranije ili završiti kasnije od predviđenog roka, zavisno od vremenskih uvjeta.

 

 

CESTE/DIONICE I. PRIORITETA
Red.broj Oznaka ceste Opis ceste/dionice ceste Duljina ceste/dionice (km)
 1. R408 Drvar - Savići 25
 2. R415 Kupres - Blagaj (granica RS) 15
 3. R416 Guber -Donji Rujani 25
 4. R416a Prolog - Vaganj (granica RH) 13
 5. R417 Karlov Han - Kazaginac 14
 6. R418 Mokronoge - Rama (granica HNŽ) 17
 7. R419a i R419 Tomislavgrad - Blidinje - Jablanica (spoj s HNŽ) 30
UKUPNO: 139

 

Na cestovnim dionicama I. prioriteta Izvođač radova je obvezan pravovremeno i u kontinuitetu izvoditi radove zimskog održavanje.

Na cestovnim dionicama razvrstanim u II i III. prioritet svi radovi zimskog održavanja će se izvoditi po izdanom pismenom ili usmenom nalogu Naručitelja.

CESTE/DIONICE II. PRIORITETA
Red.broj Oznaka ceste Opis ceste/dionice ceste Duljina ceste/dionice (km)
 1. R408 Savići - Rore - Glavica i Drvar - Martin Brod 27 i 9
 2. R409 B.Grahovo - Preodac 27
 3. R410 Pasjak - Potoci 22
 4. R416 D.Rujani - Sajković 14
 5. R418a Rilić - Ravno 20
UKUPNO: 119

Sve ostale, gore nespomenute županijske ceste, odnosno dionice županijskih/regionalnih cesta na području Hercegbosanske županije, razvrstavaju se u III. prioritet.