livnoputovi2018Po završetku okončanog otvorenog postupka javne nabave, Uprava za ceste Hercegbosanske županije i Livnoputovi d.o.o. Livno su 31.07.2018. godine potpisali Okvirni sporazum o izvođenju radova izvanrednog održavanja i sanacije županijskih cesta.

Okvirni sporazum je zaključen na jednu godinu, računajući od dana potpisivanja i ukupna vrijednost radova s uračunatim porezom iznosi: 659.300,85 KM