Dana 29.06.2018.godine potpisan je Okvirni sporazum o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama između načelnika Općine Prozor-Rama, dr.Joze Ivančevića i direktora Društva Livnoputovi d.o.o. Livno Filipa Milića.

Riječ je o Okvirnom sporazumu koji će se izvršavati sukcesivno tijekom razdoblja od jedne godine.

Sukladno sporazumu, maksimalna vrijednost radova je 1.500.000,00 KM bez uključenog PDV-a.