blidinje_livnoputoviIzmeđu naručitelja radova Uprave za ceste Hercegbosanske županije i izvođača Livnoputova d.o.o. Livno, dana 11.07.2018.godine potpisan je Ugovor za izvođenje radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje (poddionica I (P1-P207) i poddionica II (P69-P237)).

Ukupna vrijednost Ugovora sa uračunatim porezom je: 1.460.441,26 KM