Ugovor za rekonstrukciju seoskih puteva u općini Kupres (RDBP/3/PCW-76/KU) potpisan je dana 18.06.2018. godine, između investitora Ureda za koordinaciju projekata - PCU, pri FMPViŠ i Općine Kupres sa jedne strane, te izvođača Livnoputovi d.o.o. Livno sa druge strane.

Ugovor je vrijedan 256.795,58 KM.