Livnoputovi d.o.o.  Livno raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeća radna mjesta:

Građevinski radnik 5 izvršitelja 

Rukovatelj građevinskim strojevima 4 izvršitelja

Vozač kamiona  2 izvršiteljaPored opće zdravstvene sposobnosti traže se sljedeći posebni uvjeti:

Uvjeti za građevinskog radnika: poželjno radno iskustvo na poslovima  građevinskog radnika/asfaltera/tesara/armirača/zidara - spremnost na terenski rad izvan općine Livno

Uvjeti za rukovatelje građevinskih strojeva: 1 godina radnog  iskustva na poslovima  rukovatelja: grejder/valjak/rovokopač/utovarivač - spremnost na terenski rad izvan općine Livno

Uvjeti za vozača kamiona: SŠS, KV vozač -  2 godine radnog iskustva na poslovima vozača

Uz prijavu  sa kraćim životopisom kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- izvod iz matične knjige rođenih
- potvrda o radnom  iskustvu 


Za navedena radna mjesta radni odnos se zasniva na određeno  vrijeme, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
Oglas ostaje otvoren do  23.04.2018. godine, a prijave  sa traženim dokumentima dostaviti  na adresu:

LIVNOPUTOVI d.o.o., Ulica Gabrijela Jurkića 8a, 80101 LIVNO