Livnoputovi d.o.o.  raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeće radno mjesto:

      Serviser /Automehaničar teretnih vozila i građevinske mehanizacije - 2    izvršitelja
Odgovornost / zadaci: 
- rad u mehaničkoj radionici  i na terenu 
- popravak teretnih vozila i građevinske mehanizacije
Uvjeti:
- stručna sprema: SSS, KV automehaničar
- radno iskustvo na  istim poslovima 
- vozačka dozvola B kategorije 
- savjesnost, samoinicijativnost, odgovornost
- spremnost na timski rad 
- spremnost na terenski rad
Uz prijavu  sa kraćim životopisom kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- izvod iz matične knjige rođenih
- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba/ certifikat),
- potvrda o radnom  iskustvu u struci
- kopija vozačke dozvole.
 
Prijave sa traženim dokumentima  do 20.09.2017. dostaviti na adresu:
Livnoputovi d.o.o., Gabrijela Jurkića 8a

Za navedeno radno mjesto radni odnos se zasniva na neodređeno  vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.