U prostorijama JP CESTE FBiH u Sarajevu, dana 23.08.2011. godine, potpisan je Ugovor za izvođenje radova na sanaciji kolovoza na cesti M-16, dionica: Livno- Kamensko. Ugovor su potpisali g.Filip Vujeva, dipl.ing.geodezije direktor JP CESTE FBiH i g.Ivica Brešić, dipl.ecc. direktor Livnoputova d.o.o. na osnovu Odluke o dodjeli ugovora od 06.06.2011.
Vrijednost Ugovora je 398 547,37 KM a rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.