U Upravi za ceste HBŽ je potpisan Ugovor o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2019./2020.godine.

Kao izvođač ovih radova na tenderu, odabrani su Livnoputovi d.o.o. Livno.

Ukupna vrijednost Ugovora je 666.174,60 KM (PDV uključen), od čega 590.323,50 KM za osnovne radove zimskog održavanja, te 75.851,10 KM za radove po nalogu Naručitelja. 

Redovno zimsko održavanje cesta će se izvoditi u razdoblju 15.11.2019.-15.03.2020.godine. Radovi zimskog održavanja mogu početi ranije ili završiti kasnije od predviđenog roka, ovisno od vremenskih uvjeta.

 

 

CESTE/DIONICE I. PRIORITETA
Red.broj Oznaka ceste Opis ceste/dionice ceste Duljina ceste/dionice (km)
 1. R408 Drvar - Savići 25
2. R408 Glavica - Šumnjaci 5
 2. R415 Kupres - Blagaj (granica RS) 15
 3. R416 Guber -Donji Rujani 25
 4. R416a Prolog - Vaganj (granica RH) 13
 5. R417 Karlov Han - Kazaginac 14
 6. R418 Mokronoge - Rama (granica HNŽ) 17
 7. R419a Tomislavgrad - Blidinje 25
UKUPNO: 139

 

Na cestovnim dionicama I. prioriteta Izvođač radova je obvezan pravovremeno i u kontinuitetu izvoditi radove zimskog održavanje.

Na cestovnim dionicama razvrstanim u II i III. prioritet, svi radovi zimskog održavanja će se izvoditi po izdanom pismenom ili usmenom nalogu Naručitelja.

CESTE/DIONICE II. PRIORITETA
Red.broj Oznaka ceste Opis ceste/dionice ceste Duljina ceste/dionice (km)
 1. R408

Savići - Rore - Šumnjaci

Drvar - Martin Brod

20

9

 2. R409 B.Grahovo - Preodac 27
 3. R410 Pasjak - Potoci 22
 4. R416 D.Rujani - Sajković 14
 5. R418a Rilić - Ravno 20
UKUPNO: 112

Sve ostale, gore nespomenute županijske ceste, odnosno dionice županijskih/regionalnih cesta na području Hercegbosanske županije, razvrstavaju se u III. prioritet.