Livnoputovi d.o.o. Livno

Ugovor o zimskom održavanju cesta u HBŽ - 2014.-2015.

Livnoputovi d.o.o i Uprava za ceste Hercegbosanske županije zaključili su 31. studenoga 2014. godine Ugovor o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2014./2015. godina.

Radovi zimskog održavanja će se izvoditi u razdoblju od 15.11.2014. godine do 15. 03.2015. godine na svim županijskim/regionalnim cestama razvrstanim na dionice od I do III prioriteta održavanja.

Vrijednost radova zimskog održavanja u zimskoj sezoni 2014./2015. godina sukladno zaključenom ugovoru iznosi maksimalno 397.960,50 konvertibilnih maraka.

Ugovor o rekonstrukciji lokalnog puta Oplećani

U Sarajevu je 07.10.2014.godine u središtu Fondacije za održivi razvoj OdRaz, potpisan Ugovor o rekonstrukciji lokalnog puta Oplećani, općina Tomislavgrad. Ugovor je potpisan između Fondacije OdRaz i Općine Tomislavgrad kao investitora, te Društva Livnoputovi d.o.o. Livno kao izvođača građevinskih radova.

Ukupna vrijednost Ugovora je 87.365,89 KM

Radovi na R416a

Radovi na dovršetku ceste R-416a Ćaića Lakat-Vaganj se nastavljuju sukladno vremenskim uvjetima.

Za potpunu realizaciju Ugovora, potrebno je asfaltirati još cca 1300 metara, dok su svi ostali radovi dovršeni.

 

 

Potpisana 2 okvirna sporazuma sa Upravom za ceste HBŽ

Dana 26.08.2014. godine direktor Uprave za ceste Hercegbosanske županije gosp.Ivica Kuliš, je potpisao 2 okvirna sporazuma sa direktorom Društva Livnoputovi gosp.Ivicom Brešićem.

Prvi sporazum se odnosi na rekonstrukciju županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje (općina Tomislavgrad) okvirne vrijednosti do 2.000.000,00 KM.

Drugi sporazum se odnosi na izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta, a njegova okvirna vrijednost je do 1.500.000,00 KM.

 

Novi rovokopač

Livnoputovi Hyundai 210U sklopu planiranog investicijskog ciklusa Društva, te obnove strojnog parka kupljen je rovokopač Hyundai 210 NLC 9 sa odgovarajućim hidrauličkim čekićem. 

Vrijednost novonabavljene opreme je 270.000,00 KM.

 

 

 

 

 

Livnoputovi Hyundai 210Livnoputovi Hyundai 210Livnoputovi Hyundai 210