Livnoputovi d.o.o. Livno

Potpisan Ugovor o zimskom održavanju županijskih cesta

Dana 30.10.2015.godine sa Upravom za ceste HBŽ je potpisan ugovor o zimskom održavanju cesta Hercegbosanske županije u sezoni 2015./2016. godina.

Vrijednost potpisanog Ugovora je 415 929,15 KM.

 

 

 

Potpisan Ugovor za Upravom za ceste HBŽ o izvanrednom održavanju

Sa Upravom za ceste HBŽ potpisan je Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja – asfaltiranja županijske ceste R415 Kupres – Blagaj u dužini od 994,00 m.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 104.873,84 KM.

.

 

 

 

Potpisan ugovor o asfaltiranju triju ulica u Livnu

Filip Milić, direktor Društva Livnoputovi d.o.o. Livno, i načelnik općine Livno, Luka Čelan su potpisali Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju dijela Ulice kardinala Stepinca, Ulice kraljice Katarine i Ulice Milošnik.

Vrijednost ugovorenih radova je osamdeset devet tisuća i dvjesto sedamdeset konvertibilnih maraka.

Također, prema ugovoru, na području općine Livno u tijeku su i radovi na saniranju lokalnih cesta, održavanju gradskih ulica i lokalnih putova. Uskoro će započeti i obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.

 

 

Početak radova na aerodromu Brda

11. svibnja 2015. godine počeli su pripremni zemljani radovi za postavljanje asfaltnog sloja aerodroma Brda u središnjem dijelu Livanjskog polja.

Zemljane radove na površini od 15.300 m² prema ugovoru izvodi konzorcij Livnoputovi d.o.o. Livno i Roco - Commerce d.o.o. Rok za završetak radova je 60 radnih dana. Na toj površini bit će skinut zemljani sloj jedan i pol metar dubine.

Vrijednost pripremnih radova na asfaltiranju piste, stajanke i rulnice iznosi 849.127,00 KM. 

 

 

Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda vrijedan 3 milijuna KM

U Tomislavgradu je 22.04.2015.godine potpisan Ugovor o izgradnji kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciji vodovoda u tom gradu vrijedan 3.057.971,17 marka.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i Ladislav Bevanda, u ime konzorcija Hering d.d. Široki Brijeg – Livnoputovi d.o.o. Livno.

Potpisanim ugovorom predviđena je izgradnja glavnog kolektora u dužini od 621 m, te izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u ulicama: Bokovac (580 m), Stari dio grada (713 m), Karaula (946 m), Ulica Mijata Tomića (220 m), Ulica Bana Kulina (375 m), Ulica Bega Kopčića (300 m), Ulica Maka Dizdara (460 m), Ulica Kovačka (270 m), odnosno sveukupno 4 485 metara gradskih ulica obuhvaćenih ovim radovima.

Planirani rok završetka radova je dvanaest mjeseci od datuma početka radova.

Više članaka ...

  1. Početak radova na M 6.1