Livnoputovi d.o.o. Livno
  • slide7.jpg
  • slide11.jpg
  • slide5.jpg
  • slide9.jpg
  • slide6.jpg
  • slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide8.jpg
  • slide3.jpg

Reference 2011.

 Ugovori potpisani tijekom 2011. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Nastavak radova na cesti Prolog-Vaganj 500 023,82 Uprava za ceste HBŽ
Ugovor za zimsko održavanje 609 626,20 Ceste d.d. Mostar
Ugovor za zimsko održavanje županijskih cesta 322 735,00 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja Ulice Svetog Ive (izgradnja dovršena 2012.) 224 064,78 Općina Livno
Sanacija puta Brajke-Memići 125 819,34 Općina Prozor-Rama
Lokalni put Prozor-Gmići 59 145,34 Općina Prozor-Rama
Uređenje ulica Ogoje 44 390,20 Općina Prozor-Rama
Fazni Ugovor o održavanju 201 185,00 Uprava za ceste HBŽ
Lokalni put za Paljike 105 090,57 Općina Prozor-Rama
Radovi izvanrednog održavanja 520 000,00 Uprava za ceste HBŽ
Sanacija puta Ometala-Družinovići-Jaklić 373 037,71 Općina Prozor-Rama
Sanacija puta Bila-Lipa 167 403,48 Općina Livno
Radovi na sanaciji putova oko Buškog jezera 445 203,72 Općina Tomislavgrad
Sanacija dijela reverzibilnog kanala Podgradina-Lipa 69 020,00 Crpna stanica Buško Blato
Rekonstrukcija puta R 418 194 866,68 Općina Prozor-Rama
Više Ugovora 663 289,93 ŠGD Hercegbosanske šume
Sanacija lokalnih cesta 233 038,55 Općina Tomislavgrad
Sanacija kolovoza na cesti M16 Livno-Kamensko 398 542,37 Direkcija cesta F BiH