Livnoputovi d.o.o. Livno
  • slide8.jpg
  • slide6.jpg
  • slide11.jpg
  • slide9.jpg
  • slide02.jpg
  • slide01.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Reference 2002.-2007.

Reference u razdoblju 2002.-2007. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Vrijeme realizacije Naziv ugovornog organa
Sanacija gradskih prometnica i asfaltiranje lokalnih prometnica 937 965,64 2006. Općina Vitez
Izgradnja županijske ceste Ćaića Lakat-Vaganj 1 299 984,05 2006. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Rehabilitacija ceste M 5 Donji Vakuf-Turbe-Travnik 1 073 304,66 2006. J.P. Direkcija cesta F BiH
Dovršetak izgradnje obilaznice grada Livna (etapa II) 721 176,95 2006. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste Livno-Šujica-Tomislavgrad 952 923,85 2005. J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja županijske ceste Ćaića Lakat-Vaganj 856 548,29 2005. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Izgradnja dijela puta Prozor-Rama-Tomislavgrad 676 071,42 2005. Općina Prozor-Rama
Rehabilitacija ceste M-16, dionica Livno-Kamensko 281 236,75 2005. J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta 801 258,48 2005. Općina Vitez
Sanacija i izgradnja lokalnih i gradskih cesta 264 949,82 2005. Općina Tomislavgrad
Dovršetak izgradnje obilaznice grada Livna 1 203 897,93 2004. i 2005. Općina Livno
Sanacija ceste Šujica-tunel Kupreška vrata 1 375 036,23 2004. J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja regionalnog puta Mokronoge-Prozor 689 112,54 2004. "Gradina" d.o.o. Prozor
Sanacija puta Guber-Prolog-Sajković, dionica Ponor-Lištani 551 500,80 2004. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Rekonstrukcija ceste Livno-Bosansko Grahovo 852 933,20 2004. J.P. Direkcija cesta F BiH
Asfaltiranje županijskih cesta Mokronoge-Ravno i Guber-Prolog-Sajković 500 000,00 2003. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Sanacija cesta Livno-Šujica i Grahovo-Livno 378 506,25 2003. Direkcija cesta F BiH
Sanacija puta Livno-Kolo-Posušje 1 779 938,86 2003. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja obilaznice Tomislavgrad, dionica Rudine-Lugovi 671 616,60 2003. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja obilaznice Livna (etapa II) i rekonstrukcija Splitske ulice 1 695 316,51 2001. 2002. Općina Livno
Sanacija cesta općine Livno 360 000,00 2002. Općina Livno
Sanacija cesta općine Tomislavgrad 310 000,00 2002. Općina Tomislavgrad