Livnoputovi d.o.o. Livno
  • slide5.jpg
  • slide9.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide11.jpg
  • slide3.jpg
  • slide6.jpg

Reference 2014.

 Ugovori potpisani tijekom 2014. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Rekonstrukcija puta Prozor-Gmići-magistrala 179.790,00 Općina Prozor-Rama
Općina Tomislavgrad - sanacija lokalnih cesta 221.798,00 Općina Tomislavgrad
Rekonstrukcija lokalnog puta u Oplećanima 87.365,89 OdRaz - Općina Tomislavgrad
Zimsko održavanje cesta u HBŽ 397.960,50 Uprava za ceste HBŽ
Pripremni radovi na asfaltiranju piste i rulnice - aerodrom Brda 849.127,00 Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) 8.123,39 Općina Livno
Rekonstrukcija R419a - dionica Lipa-Blidinje 2.000.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Izvanredno održavanje županijskih cesta 1.500.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Uređenje partera 120.000,00 Crpna stanica Buško blato
Rekonstrukcija ceste 99.000,00 F.M.izbjeglica-Općina Busovača
Nogostup Kazaginac 68.000,00 Općina Tomislavgrad
Izgradnja ceste u Bosanskom Grahovu 51.925,00 F.M. izbjeglica-Općina Grahovo
Asfaltiranje gradskih ulica 150.000,00 Općina Kupres
Izgradnja šumskih putova 80.000,00 ŠGD HB šume