Livnoputovi d.o.o. Livno
  • slide3.jpg
  • slide02.jpg
  • slide5.jpg
  • slide9.jpg
  • slide6.jpg
  • slide8.jpg
  • slide11.jpg
  • slide7.jpg
  • slide01.jpg

Reference 2014.

 Ugovori potpisani tijekom 2014. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Rekonstrukcija puta Prozor-Gmići-magistrala 179.790,00 Općina Prozor-Rama
Općina Tomislavgrad - sanacija lokalnih cesta 221.798,00 Općina Tomislavgrad
Rekonstrukcija lokalnog puta u Oplećanima 87.365,89 OdRaz - Općina Tomislavgrad
Zimsko održavanje cesta u HBŽ 397.960,50 Uprava za ceste HBŽ
Pripremni radovi na asfaltiranju piste i rulnice - aerodrom Brda 849.127,00 Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) 8.123,39 Općina Livno
Rekonstrukcija R419a - dionica Lipa-Blidinje 2.000.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Izvanredno održavanje županijskih cesta 1.500.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Uređenje partera 120.000,00 Crpna stanica Buško blato
Rekonstrukcija ceste 99.000,00 F.M.izbjeglica-Općina Busovača
Nogostup Kazaginac 68.000,00 Općina Tomislavgrad
Izgradnja ceste u Bosanskom Grahovu 51.925,00 F.M. izbjeglica-Općina Grahovo
Asfaltiranje gradskih ulica 150.000,00 Općina Kupres
Izgradnja šumskih putova 80.000,00 ŠGD HB šume

Reference 2013.

 Ugovori potpisani tijekom 2013. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Lokalni put za naselje Jakir - Glamoč 76.116,00 Fondacija OdRaz
Uređenje okoliša oko poslovne zgrade 56.776,76 Regi Commerce
Sanacija prometnica 221.393,25 Općina Tomislavgrad
Sanacija 155.542,14 Općina Tomislavgrad
Anex Livno2-Kolo (konzorcij KTM-Strabag-Livnoputovi) 1.881.953,87 JP Ceste FBiH
Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) 8.123,39 Općina Livno
Regionalna ceste R419a 799.236,47 Uprava za ceste HBŽ
Regionalne ceste SBK 385.849,77 Direkcija za ceste SBK
Sanacija M14.2 B.Grahovo-Strmica 233.201,58 JP Ceste FBiH
Održavanje regionalnih cesta 800.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Rekonstrukcija magistralne ceste Bilalovac-Fojničko raskrižje 475.000,00 JP Ceste FBiH
Sanacija krune brane HE Rama 184.773,00 EP HZ HB
Izrada šumskih vlaka 48.000,00 ŠGD HBŠume
Okoliš zgrada u Kupresu i Tomislavgradu 64.333,00 MUP HBŽ
Gradska ulica 22.000,00 Općina Vitez
Sanacija ceste N.Travnik-Mehurići 157.365,00 Fondacija OdRaz
Sanacija mosta u Pustopolju 260.000,00 JP Ceste FBiH
Izrada kamionskih putova 60.000,00 ŠGD HBŠume
Uređenje oko objekta u Bugojnu 237.185,44 FIS Vitez
Fazni Ugovor za cestu Prolog-Vaganj 3.550.000,00 Uprava za ceste HBŽ

Reference 2012.

 Ugovori potpisani tijekom 2012. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Ugovor o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije 361.432,15 Uprava za ceste HBŽ
LOT 4 - Rehabilitacija M 5.1 (Konzorcij: Putovi Grude-Livnoputovi) 2.129.740,06 JP Ceste FBiH
Izvanredno održavanje županijskih cesta 500.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja prometnice: spoj ulica Gabrijela Jurkića i obilaznice (IV. Ulica) 1.263.189,61 Općina Livno
LOT 1-Rekonstrukcija ulica i izgradnja parkinga 498.013,42 Općina Novi Travnik
Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera 303.678,18 Općina Tomislavgrad
Asfaltiranje cesta u MZ Vidoši - Livno 70.750,14 MZ Vidoši
LOT3, LOT4, LOT 5 802.537,26 Općina Novi Travnik
Rehabilitacija M 6.1 B.Grahovo2-Kazanci LOT 4 726.098,12 JP Ceste FBiH
Rehabilitacija M 6.1 B.Grahovo2-Kazanci LOT 12 2.424.684,91 JP Ceste FBiH
Rehabilitacija M 6.1 Livno2-Kolo (Konzorcij: Strabag-Livnoputovi-KTM Brina) 5.258.151,05 JP Ceste FBiH
Izrada raskrsnica kod Vatrogasnog doma i pekare 135.190,30 Općina Novi Travnik

 

Reference 2011.

 Ugovori potpisani tijekom 2011. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Nastavak radova na cesti Prolog-Vaganj 500 023,82 Uprava za ceste HBŽ
Ugovor za zimsko održavanje 609 626,20 Ceste d.d. Mostar
Ugovor za zimsko održavanje županijskih cesta 322 735,00 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja Ulice Svetog Ive (izgradnja dovršena 2012.) 224 064,78 Općina Livno
Sanacija puta Brajke-Memići 125 819,34 Općina Prozor-Rama
Lokalni put Prozor-Gmići 59 145,34 Općina Prozor-Rama
Uređenje ulica Ogoje 44 390,20 Općina Prozor-Rama
Fazni Ugovor o održavanju 201 185,00 Uprava za ceste HBŽ
Lokalni put za Paljike 105 090,57 Općina Prozor-Rama
Radovi izvanrednog održavanja 520 000,00 Uprava za ceste HBŽ
Sanacija puta Ometala-Družinovići-Jaklić 373 037,71 Općina Prozor-Rama
Sanacija puta Bila-Lipa 167 403,48 Općina Livno
Radovi na sanaciji putova oko Buškog jezera 445 203,72 Općina Tomislavgrad
Sanacija dijela reverzibilnog kanala Podgradina-Lipa 69 020,00 Crpna stanica Buško Blato
Rekonstrukcija puta R 418 194 866,68 Općina Prozor-Rama
Više Ugovora 663 289,93 ŠGD Hercegbosanske šume
Sanacija lokalnih cesta 233 038,55 Općina Tomislavgrad
Sanacija kolovoza na cesti M16 Livno-Kamensko 398 542,37 Direkcija cesta F BiH

 

Reference 2007.-2010.

Reference u razdoblju 2007.-2010. godina

Naziv ugovora i lokacija Vrijednost investicije Vrsta radova (planirani) datum okončanja Uloga ponuditelja Naziv ugovornog organa
Sanacija kolnika na cesti M-16, dionica Livno-Kamensko 445 370,55 Odvodnja, građ.krpanje i presvlačenje, 2010. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitation roads M16.3 Renjići – Kazaginac Road Section km 0+000 – km 1+750 307 372,62 Odvodnja, građ.krpanje i presvlačenje, 2010. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitation roads M14.2 Bosansko Grahovo 1 – Strmica Road Section km 1+000 – km 10+000 and M-6.1 Resanovci – Bosansko Grahovo 1 Road Section km 14+000 – km 29+000 1 515 887,53 Odvodnja, građ.krpanje i presvlačenje, 2010. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja prometnice Podvornice-Zgona 648 240,42 Izgradnja prop., zemljani radovi, asfalt, objekti, 2009. Glavni izvoditelj Općina Livno
Izvođenje radova na saniranju gradskih ulica i lokalnih putova 397 531,00 Rekonstrukcija, asfalt.radovi Glavni izvoditelj Općina Prozor-Rama
Izgradnja i održavanje prometnica u Općini Livno 380 000,00 Rekonstrukcija, asfalt. radovi, krpanje 2009. Glavni izvoditelj Općina LIvno
Sanacija asf. kolovoza na M-16 Livno -Kamensko 370 287,00 Rekonstrukcija, asfalt. radovi 2009. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste M-15 Mliništa-Glavica-Glamoč 2 976 171,86 Rekonstrukcija, asfalt. radovi 2009. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste M-6.1 Priluka – Livno 4 353 133,57 Rekonstrukcija, krpanje, asfalt 2009. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanac. ošteć.asfal. kolovoza na cesti M-16, dionica: Livno-Kamensko i izgradnja pješ. staze sa odvodnjom kroz Guber 652 528,49 Odvodnja, građ. krpanje i presvlačenje, 2008. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanacija oštećen. asf. kolnika na cesti M15 Kupres-Šujica, M-16 Livno-Šujica 3 330 778,48 Odvodnja, građ. krpanje i presvlačenje, 2008. Glavni izvoditelj J.P. Direkcija cesta F BiH
Asfaltiranje lokalnih putova i gradskih prometnica u općini Vitez 999 335,21 Krpanje i presvlačenje kolovoza, 2008. Glavni izvoditelj Općina Vitez

 

Reference 2002.-2007.

Reference u razdoblju 2002.-2007. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Vrijeme realizacije Naziv ugovornog organa
Sanacija gradskih prometnica i asfaltiranje lokalnih prometnica 937 965,64 2006. Općina Vitez
Izgradnja županijske ceste Ćaića Lakat-Vaganj 1 299 984,05 2006. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Rehabilitacija ceste M 5 Donji Vakuf-Turbe-Travnik 1 073 304,66 2006. J.P. Direkcija cesta F BiH
Dovršetak izgradnje obilaznice grada Livna (etapa II) 721 176,95 2006. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste Livno-Šujica-Tomislavgrad 952 923,85 2005. J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja županijske ceste Ćaića Lakat-Vaganj 856 548,29 2005. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Izgradnja dijela puta Prozor-Rama-Tomislavgrad 676 071,42 2005. Općina Prozor-Rama
Rehabilitacija ceste M-16, dionica Livno-Kamensko 281 236,75 2005. J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta 801 258,48 2005. Općina Vitez
Sanacija i izgradnja lokalnih i gradskih cesta 264 949,82 2005. Općina Tomislavgrad
Dovršetak izgradnje obilaznice grada Livna 1 203 897,93 2004. i 2005. Općina Livno
Sanacija ceste Šujica-tunel Kupreška vrata 1 375 036,23 2004. J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja regionalnog puta Mokronoge-Prozor 689 112,54 2004. "Gradina" d.o.o. Prozor
Sanacija puta Guber-Prolog-Sajković, dionica Ponor-Lištani 551 500,80 2004. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Rekonstrukcija ceste Livno-Bosansko Grahovo 852 933,20 2004. J.P. Direkcija cesta F BiH
Asfaltiranje županijskih cesta Mokronoge-Ravno i Guber-Prolog-Sajković 500 000,00 2003. Ministarstvo gospodarstva HBŽ
Sanacija cesta Livno-Šujica i Grahovo-Livno 378 506,25 2003. Direkcija cesta F BiH
Sanacija puta Livno-Kolo-Posušje 1 779 938,86 2003. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja obilaznice Tomislavgrad, dionica Rudine-Lugovi 671 616,60 2003. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja obilaznice Livna (etapa II) i rekonstrukcija Splitske ulice 1 695 316,51 2001. 2002. Općina Livno
Sanacija cesta općine Livno 360 000,00 2002. Općina Livno
Sanacija cesta općine Tomislavgrad 310 000,00 2002. Općina Tomislavgrad