Livnoputovi d.o.o. Livno
  • slide02.jpg
  • slide3.jpg
  • slide6.jpg
  • slide11.jpg
  • slide9.jpg
  • slide8.jpg
  • slide01.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Organizacija društva

struktura

 

 

Ime, prezime i radno mjesto Telefon e-mail
Filip Milić, direktor društva 034/200-344
Branko Pelivan, tehnički direktor 034/200-344
Ranka Galić, rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 034/202-111
Janja Lijović, rukovoditelj Ekonomsko-financijskog odjela 034/203-090
Ante Ćurić, rukovoditelj Odjela građenja i održavanja 034/202-959
Dubravko Brdar, voditelj pripreme 034/202-111
Jozo Križan, rukovoditelj Odjela nabave 034/202-815
Tomislav Barišić, šef pogona asfaltne baze Podgradina 034/245-492
Antoni Mamić, šef gradilišta 063/890-910
Ivan Mišić, šef gradilišta 063/344-355
Tomislav Vrdoljak, šef gradilišta 063/890-966
Mario Pervan, šef gradilišta 063/394-987